top of page

ביטוחי עובדים זרים

ביטוחי דירה

ביטוחי נסיעות לחו"ל

ביטוחי עסק

ביטוחי רכב

ביטוחי בריאות וריסקים

פנסיה ופיננסים

ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה

מעתה לכל אחד יש גם את החופש לבחור האם לבטל את הנסיעה מכל סיבה.

להראל חברה לביטוח יש ביטוח ביטול מכל סיבה.

.ביטוח זה אינו מחליף את ביטוח הנסיעות לחו"ל. הוא בנוסף

.מקרה הביטוח הינו רק במקרה שהמבוטח החליט לבטל את הנסיעה ביוזמתו

הכיסוי כולל 80% מעלות הנסיעה ועד תקרת החזר של 20,000$ עבור ביטול כרטיס טיסה מישראל, ביטול מלון בחו"ל, ביטול שייט מישראל, ביטול חבילת נופש, ביטול טיסות המשך בחו"ל, ביטול השכרת רכב וביטול כרטיסים להופעות ואירועי ספורט בחו"ל בניכוי מיסי נמל ומיסים אחרים ולאחר החזרים מחברת התעופה, בית המלון  וכדומה

את הכיסוי ניתן לרכוש תוך 15 יום ממועד רכישת שירותי התיירות ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימים עד לנסיעה

במקרה של ביטול נסיעה פחות מ-12 שעות לפני הנסיעה, הכיסוי יהיה בשיעור של 60% מההוצאות המכוסות

Beach Vacation

אז למה לחכות?
אנחנו מציעים לך ביטוח הכולל את כל הפלוסים ומבטיחים לך כיסוי מרבי והטיפול בך מיידי !

bottom of page