top of page

ביטוחי עובדים זרים

ביטוחי דירה

ביטוחי נסיעות לחו"ל

ביטוחי עסק

ביטוחי רכב

ביטוחי בריאות וריסקים

פנסיה ופיננסים

ביטוח נסיעות לחו"ל
טיסה נעימה ובראש שקט

Beach Vacation

אז למה לחכות?
אנחנו מציעים לך ביטוח הכולל את כל הפלוסים ומבטיחים לך כיסוי מרבי והטיפול בך מיידי !

תמיד אנו נרגשים לפני נסיעה לחו"ל וסופרים את הדקות להגיע כבר לשדה התעופה.

הנסיעה מתחילה במקרים רבים בשלב ההכנות וחשוב להסדיר את ביטוח הנסיעות לפני הנסיעה כדי לנסוע ברוגע ובראש שקט.

לשם כך אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו, לסוכנות הביטוח שלכם שמכירה אתכם ותמיד זמינה עבורכם ....כי בארץ אחרת חשוב להרגיש הכי קרוב שאפשר.

כמובן שיש גם אפשרות לבחור בין הקישורים, למלא את הפרטים ותוך דקות להיות מבוטחים.

מעתה לכל אחד יש גם את החופש לבחור האם לבטל את הנסיעה מכל סיבה. להראל חברה לביטוח יש ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה. לקריאה נוספת לחץ כאן.

הוצאות רפואיות

כבודה – אובדן או גניבה

הרחבה למצב רפואי קודם

חבות כלפי צד ג' (נזק לצד שלישי גוף או רכוש)

חיפוש, איתור וחילוץ

מוות או אובדן איברים עקב אירוע תאונתי

ספורט אתגרי

ספורט חורף

המשך טיפול בישראל עקב תאונה שאירעה בחו"ל

ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי לרכב/קראוון שכור

אובדן או גניבה של טלפון/מחשב/טאבלט

אובדן או גנבה של אופניים או נזק מעל 50%

הריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים

bottom of page