top of page

ביטוחי עובדים זרים

ביטוחי דירה

ביטוחי נסיעות לחו"ל

ביטוחי עסק

ביטוחי רכב

 ביטוחי בריאות וריסקים

פנסיה ופיננסים

ביטוח עסקי

זה הפלוס של העסק שלך

Office

אז למה לחכות?
אנחנו מציעים לך ביטוח הכולל את כל הפלוסים ומבטיחים לך כיסוי מרבי והטיפול בך מיידי !

קחו אחריות על העסק שלכם!

כבעלי עסקים הנכם חשופים הן לנזקים ישירים והן לנזקים עקיפים. בכדי להגן על העסק שלכם ולהבטיח את המשכיותו, אנו מציעים מגוון רחב של ביטוחים לעסקים המותאמים בדיוק למידות העסק שלכם. 

לנו מסלולים ייחודיים בחברות הביטוח לפי תחומי עיסוק.

אנו מתמחים בתפירת החליפה הביטוחית העסקית האופטימלית שתוכיח את עצמה ברגע האמת!

ביטוח מבנה ותכולת עסק

ביטוח אובדן תוצאתי

ביטוח צד שלישי

ביטוח חבות מעבידים 

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח שבר מכני

ביטוח ציוד מכני והנדסי

ביטוח כספים בכספת ובהעברה

ביטוח סייבר

ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

הביטוח

האופטימלי

לרגע האמת!

bottom of page