top of page

ביטוחי עובדים זרים

ביטוחי דירה

ביטוחי נסיעות לחו"ל

ביטוחי עסק

ביטוחי רכב

 ביטוחי בריאות וריסקים

פנסיה ופיננסים

ביטוחי בריאות וריסקים למקרה מוות

סל הבריאות שלך והשקט שלך כאן ועכשיו

Smiling Woman

אז למה לחכות?
אנחנו מציעים לך ביטוח הכולל את כל הפלוסים ומבטיחים לך כיסוי מרבי והטיפול בך מיידי !

ביטוחי בריאות וריסקים והלוואי שלא נצטרך!

כאשר באים לבחור את ביטוחי הבריאות זו כמעט חובה לפנות לסוכנות הביטוח שמכירה אותך, את אורח חייך, את כל האותיות הקטנות והשילובים והכי חשוב שתתאים את הפוליסה המתאימה ביותר עבורך ועבור בני משפחתך.

עולם הרפואה מתפתח בקצב מסחרר ובעקבות זאת משתנים גם ביטוחי הבריאות. לכן חשוב לבחור את הסוכנות שמכירה היטב את הפוליסות הקיימות בשוק, את הגופים במערכת הבריאות, את הרופאים הטובים ביותר שיסייעו לך במקרה הצורך, ותדע להתאים לך באופן אישי את המוצרים של חברת הביטוח שדואגת להתעדכן ולעדכן את הפוליסות שלה בהתאם לקצב התקדמות הרפואה.

יחד עם זאת, החיים צופנים לנו הפתעות שאנחנו צריכים להתכונן אליהן. ביטוחי חיים (ריסקים) הינם ביטוחים המעניקים כיסוי ביטוחי למקרה של פטירת המבוטח, חלילה, במהלך תקופת הביטוח, והם מיועדים להבטיח למשפחה מקור כספי למימון צרכיה. ביטוחים אלה מעניקים למוטבים את סכומי הביטוח, שנקבעו מראש, בתשלום חד פעמי או בפריסה, כפי שהותאם למבוטח, על פי צרכיו וצרכי משפחתו.

גם ביטוחים למשכנתא הינם חשובים ביותר. ביטוחים אלה נרכשים בגובה יתרת הלוואת הדיור והבנק נרשם בה כמוטב בלתי חוזר. במקרה של פטירת אחד הלווים הפוליסה מופעלת וחברת הביטוח משלמת לבנק את יתרת ההלוואה אשר טרם נפרעה.

אנחנו תמיד שם בשבילך לכל אורך הדרך.

מחלות קשות

ריסקים למקרה מוות

ריסקים למשכנתא

ניתוחים והשתלות בארץ ובחו"ל

טיפולים מחליפי ניתוח

תרופות מחוץ לסל ותרופות ניסיוניות למחלת הסרטן

ייעוצים ובדיקות

אבחון מהיר באסותא

התפתחות הילד

רופא מלווה אישי

אנו מטפלים

מול חברות הביטוח

בכל שלבי התביעה

עד להחזר הכספי!

bottom of page